InformacjaNowa Taryfa opłat i prowizji. Sprawdź najważniejsze zmiany
Czynności w obrocie dewizowym

Czynności w obrocie dewizowym

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Obowiązuje od dnia 8.08.2018 r.

1

Zlecenia płatnicze kierowane na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż BZ WBK

1.1

Polecenie przelewu SEPA

1.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet)

8,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.1.2

złożone w oddziale BZ WBK

0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.2

Polecenie przelewu w walucie obcej (kierowane na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż BZ WBK z wyłączeniem euro)

1.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet)

0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.2.2

złożone w oddziale BZ WBK

0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3

Polecenie przelewu

1.3.1

przelew krajowy w euro, inny niż polecenie przelewu SEPA, kierowany na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż BZ WBK

1.3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet)

0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3.1.2

złożone w oddziale BZ WBK

0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3.2

przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, kierowany na rachunek prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż BZ WBK

1.3.2.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet)

0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.3.2.2

złożone w oddziale BZ WBK

0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.4

Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.2 i w pkt.1.3

1.4.1

w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na rachunek prowadzony w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet) lub w oddziale BZ WBK

0,1%; min 4,75 zł; max. 90,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.4.2

w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone:

1.4.2.1

za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet)

0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.4.2.2

w oddziale BZ WBK

0,3%; min 20,00 zł max. 180,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.4.3

z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)

40 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.5

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3

15,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3 – zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK, zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK, anulowania transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

50,00 zł + koszty banków trzecich

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.7

Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została wysłana z BZ WBK

25 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.8

Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK wykonany przez bank trzeci

50,00 zł + koszty banków trzecich

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2

Uznanie rachunku odbiorcy w BZ WBK na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż BZ WBK

Przypis

Opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera opcję kosztową OUR.

2.1

Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy lub walucie obcej od dostawcy w Polsce

2.1.1

SEPA

5,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.1.2

w innym systemie niż SEPA obsługującym płatności w obrocie dewizowym

10,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.2

Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego

Przypis

W przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie pobiera się opłat z pkt. 2.1

35,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2.3

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie którego nastąpiło uznanie rachunku w BZ WBK

15,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Przypisy

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Klienci, którzy przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. byli Klientami byłego Kredyt Banku S.A. i którzy wskazali rachunek bankowy do spłat kredytów/pożyczek przed dniem 27.10.2014 r. – nie dotyczą ich opłaty wskazane w pkt 2 niniejszego rozdziału w przypadku uznania rachunku wskazanego w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z którego dokonywana jest spłata kredytu/pożyczki. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.