Czynności w obrocie dewizowym

Czynności w obrocie dewizowym

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Obowiązuje od dnia 5.03.2018 r.

1

Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK

Przypis

Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty przychodzących na rachunek w BZ WBK opłaty nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca).

1.1

SEPA

5,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

1.2

z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno – rentowych

35,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

1.3

pozostałe

10,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

2

Polecenia wypłaty wychodzące

2.1

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.1a

SEPA

8,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

2.1b

pozostałe

0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

2.2

złożone w oddziale BZ WBK

0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

3

Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących

3.1

wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie

3.1a

pilnym – transakcja złożona w oddziale BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) z wyłączeniem płatności zgodnych z Ustawą o usługach płatniczych w EUR, dla których zastosowanie będą miały tylko opłaty z pkt.2

0,1%; min 4,75 zł; max. 90,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

3.1b

ekspresowym – transakcja złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) z wyłączeniem poleceń wypłaty Target

0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

3.1c

ekspresowym – transakcja złożona w oddziale BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) z wyłączeniem poleceń wypłaty Target

0,3% min 20,00 zł max. 180,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

3.1d

ekspresowym dla polecenia wypłaty Target: realizowane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24

0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

3.1e

ekspresowym dla polecenia wypłaty Target: realizowane w oddziale BZ WBK

0,3%; min 20,00 max. 180,00 zł.

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

3.2

zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), tj. dla poleceń wypłaty z opcją kosztową OUR.

Przypis

UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych.

40,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

4

Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu)

15,00 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

5

Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty – zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym z BZ WBK, zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK, anulowania polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK. Opłata pobierana jest za każdą czynność

50,00 zł + koszty banków trzecich

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

6

Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z BZ WBK

25 zł

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

7

Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK wykonany przez bank trzeci

50,00 zł + koszty banków trzecich

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

Przypisy

Przypis

Opłaty i prowizje (z wyłączeniem:  kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7)  nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

Klienci, którzy przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. byli Klientami byłego Kredyt Banku S.A. i którzy wskazali rachunek bankowy do spłat kredytów/pożyczek przed dniem 27.10.2014 r. – nie dotyczą ich opłaty za polecenia wypłaty przychodzące na rachunek wskazany w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z którego dokonywana jest spłata kredytu/pożyczki. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.