Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver

Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Obowiązuje od dnia 21.08.2017r.

1

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku

1.1

karta główna

90,00 zł

Przypis

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia minimum 5 transakcji (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.

1.2

karta dodatkowa

-

2

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku

2.1

karta główna

-

2.2

karta dodatkowa

-

2.3

karta mobilna

-

3

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach

3.1

karta główna

7,50 zł

Przypis

Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 5 transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej)

3.2

karta dodatkowa

Przypis

Pobierana w trybie miesięcznym, przy czym pobieranie opłaty dla karty dodatkowej rozpoczyna się po pierwszym miesięcznym cyklu rozliczeniowym liczonym od rocznicy pozytywnej decyzji kredytowej dla karty głównej oraz następującej po wydaniu karty dodatkowej

Bez opłat

3.3

karta mobilna

-

4

Wypłata gotówki w kraju i za granicą

4%; min 10,00 zł

5

Dokonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%; min 10,00 zł

6

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty)

2,8%

7

Przelew z rachunku karty kredytowej złożony:

7.1

za pośrednictwem usług BZWBK24 (od kwoty przelewu) z zastrzeżeniem pkt 7.2

4%; min 10,00 zł

7.2

za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express ELIXIR lub w systemie BlueCash (od kwoty przelewu)

4% min. 13,00 zł

8

Zamiana karty na wniosek klienta

12,00 zł

9

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

Bez opłat

10

Zestawienie operacji

10a

dla karty głównej

Bez opłat

10b

dla karty dodatkowej

2,00 zł

10c

dla karty mobilnej

-

11

Kopia zestawienia operacji

5,00 zł

12

Awaryjna wypłata gotówki za granicą

150,00 zł

13

Wydanie karty zastępczej za granicą

200,00 zł

14

Uruchomienie usługi Ratio

1%; min 5,00 zł

15

Usługa Priority Pass

-

16

Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków

2,00 zł

17

Zmiana daty generowania zestawień

20,00 zł

18

Opłata za wznowienie karty

15,00 zł

Więcej w dziale: Karty kredytowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: