Produkty wycofane z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Obowiązuje od dnia 5.03.2018 r.

  1. Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie
  2. Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze do rachunków niebędące w ofercie
  3. Karty kredytowe niebędące w ofercie
  4. „Konta oszczędnościowe” i lokaty terminowe niebędące w ofercie
  5. Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie
  6. Ubezpieczenia niebędące w ofercie
  7. Produkty i usługi Avocado