Już od 8 sierpnia nowa Taryfa opłat i prowizji. Sprawdź najważniejsze zmiany
Konto Jakie Chcę

Konto Jakie Chcę

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Obowiązuje od dnia 5.03.2018 r.

Wiek Posiadacza konta – do 26 lat

Przypis

W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

Wiek Posiadacza konta - ukończone 26 lat

Przypis

W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

1

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

Bez opłat

Bez opłat

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000,00 zł i więcej

-

-

1.2

wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000,00 zł

-

-

1.3

saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

-

-

1.4

saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

-

-

2

Transakcje na rachunek w BZ WBK

2.1

przelew złożony w placówce BZ WBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi)

5,00 zł

10,00 zł

2.2

pozostałe transakcje

Bez opłat

Bez opłat

3

Transakcje na rachunek w innym banku

3.1

przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie ELIXIR

Bez opłat

Bez opłat

3.2

przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express ELIXIR lub w systemie BlueCash

2,50 zł

5,00 zł

3.3

przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR

5,00 zł

10,00 zł

3.4

przelew w systemie SORBNET

35,00 zł

35,00 zł

3.5

zlecenia stałe

Bez opłat

0,50 zł

3.6

polecenie zapłaty

Bez opłat

Bez opłat

4

Przelew24

0,50 zł

0,50 zł

5

Wypłata gotówki BLIK

5.1

w bankomatach sieci BZWBK24

Bez opłat

Bez opłat

5.2

w bankomatach nie należących do sieci BZWBK24

Bez opłat

Bez opłat

6

Wypłata gotówki w placówce BZ WBK

5,00 zł

10,00 zł

7

Wpłata gotówki w placówce BZ WBK  przez posiadacza rachunku

5,00 zł

10,00 zł

8

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet

Bez opłat

Bez opłat

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

Bez opłat

8.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5,00 zł

5,00 zł

8.4

duplikat wyciągu

5,00 zł

5,00 zł

9

Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1

klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet

10,00 zł

10,00 zł

9.2

klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

Bez opłat

9.3

klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł

10,00 zł

Przypisy

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

Więcej w dziale: Rachunki bankowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: