Konto Jakie Chcę

Konto Jakie Chcę

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności. Obowiązuje od dnia 21.08.2017r.

Wiek Posiadacza konta – do 26 lat

Przypis

W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

Wiek Posiadacza konta - ukończone 26 lat

Przypis

W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

1

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

Bez opłat

Bez opłat

2

Transakcje na rachunek w BZ WBK

2.1

przelew złożony w placówce BZ WBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi)

5,00 zł

10,00 zł

2.2

pozostałe transakcje

Bez opłat

Bez opłat

3

Transakcje na rachunek w innym banku

3.1

przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie ELIXIR

Bez opłat

Bez opłat

3.2

przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express ELIXIR lub w systemie BlueCash

2,50 zł

5,00 zł

3.3

przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR

5,00 zł

10,00 zł

3.4

przelew w systemie SORBNET

35,00 zł

35,00 zł

3.5

zlecenia stałe

Bez opłat

0,50 zł

3.6

polecenie zapłaty

Bez opłat

Bez opłat

4

Przelew24

0,50 zł

0,50 zł

5

Wypłata gotówki BLIK

5.1

w bankomatach sieci BZWBK24

Bez opłat

Bez opłat

5.2

w bankomatach nie należących do sieci BZWBK24

Bez opłat

Bez opłat

6

Wypłata gotówki w placówce BZ WBK

5,00 zł

10,00 zł

7

Wpłata gotówki w placówce BZ WBK  przez posiadacza rachunku

5,00 zł

10,00 zł

8

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet

Bez opłat

Bez opłat

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

Bez opłat

8.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5,00 zł

5,00 zł

8.4

duplikat wyciągu

5,00 zł

5,00 zł

9

Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1

klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet

10,00 zł

10,00 zł

9.2

klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat

Bez opłat

9.3

klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł

10,00 zł

Więcej w dziale: Rachunki bankowe:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: